امنیت شبکه

امینت شبکه خود را به متخصصین ما بسپارید

 خدمات مشاوره و طراحی

 شناخت تجهیزات امنیتی شبکه‌ای موجود
 شناخت و تعیین نیازهای فنی و غیر فنی کارفرما در راستا حفظ و برقراری امنیت شبکه
 طراحی زیرساخت امنیتی شبکه LAN ، WAN، DMZ ، Server Farm و اینترنت
 طراحی و تعریف Policyهای امنیتی مرتبط با سرویس‌های شبکه‌ای و امنیتی
 طراحی بستر امن کاربران دسترسی به اینترنت در شبکه‌های Enterprise
 طراحی زیرساخت ایمن در جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه‌ای
 طراحی سیستم‌های نظارت و auditing در استفاده از منابع شبکه توسط کاربران
 ظرفیت سنجی شبکه و ارائه پیشنهاد در انتخاب تجهیزات Firewall ، UTM و IPS


 خدمات اجرا و پیاده سازی

 پیاده‌سازی تجهیزات امنیت شبکه شامل فایروال و IPSو IDS
 نصب و تنظیم تجهیزات UTMو IPS و IDS
 اجرای راه‌کارهای دسترسی از راه شامل client-Based VPN و SSL VPN
 ایجاد بسترهای ایمن ارتباطی مبتنی بر راه‌کارهای مبتنی پروتکل IPsec
 ارائه خدمات Log خوانی و Network Forensic در شرایط فوریتی
 آزمایش و تست میزان استحکام سازی و کاربری تجهیزات امنیتی شبکه
 ارائه checklist های امنیتی و افزایش کارایی تجهیزات امنیت شبکه
 طراحی و راه‌اندازی راه‌کارهای نظارت و آنالیز ترافیک شبکه

 خدمات بهینه سازی

 بهینه‌سازی معماری امنیتی تجهیزات شبکه
 بازبینی و بهینه‌سازی تنظیمات تجهیزات امنیتی شامل Firewall ، IPS/IDS و UTM
 امکان‌سنجی و بازبینی سیاست های های امنیتی تجهیزات امنیتی و اصلاح آن‌ها
 مقاوم‌سازی زیرساخت‌های امنیت شبکه
 آنالیز امنیتی ترافیک شبکه