بانک نرم افزار

بانک نرم افزار

Title DescriptionCategorySizeClicks
RARWinrar 5.90Downloadپشتیبانی از سیستم های 32 و 64 بیتیفشرده ساز5/63 Mb0
EXEَAnyDesk 5.5.3Download کنترل سیستم از راه دور3/04 Mb0
MSIGoogle.Chrome.81.0.4044.113.x64Downloadسیستم های 64 بیتیمرورگر اینترنت59/39 Mb34
MSIGoogle.Chrome.81.0.4044.113.x86Downloadسیستم های 32 بیتیمرورگر اینترنت58/25 Mb34