بانک نرم افزار

بانک نرم افزار

Title DescriptionCategorySizeClicks
RARWinrar 5.90Downloadپشتیبانی از سیستم های 32 و 64 بیتیفشرده ساز5/63 Mb0
RARMicrosoft Toolkit 2.7.1Downloadفعال ساز تمام نسخه های آفیس و ویندوزفعال ساز11/27 Mb575
URLRustdesk-RahkarMofidDownloadکنترل سیستم از راه دورکنترل سیستم از راه دورUnknown65
EXEAnyDesk.7.0.8Downloadکنترل سیستم از راه دورکنترل سیستم از راه دور3/67 Mb0
EXEGoogle.Chrome.99.0.4844.51.x64Downloadسیستم های 64 بیتیمرورگر اینترنت80/91 Mb606
EXEGoogle.Chrome.99.0.4844.51.x86Downloadسیستم های 32 بیتیمرورگر اینترنت78/04 Mb0